PROJECTE ESCOLA CANTA SÚPER ODS AVENTURA 2030

Què és
Escolarts
L’escola canta?

És un projecte educatiu que va crear la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Castelló de la Plana el curs 2017-2018, amb el suport del Servei d’Educació Plurilingüe de la Conselleria d’Educació. És un projecte de caràcter musical i escènic que
pretén donar suport als Plans de Normalització Lingüística (PNL) de cada escola. És, per consegüent, una iniciativa pensada per a potenciar l’ús social del valencià com a eina de convivència mitjançant la interpretació i representació d’una
cantata, una obra musical i escènica creada a propòsit per al projecte educatiu.

Els súper ODS:

Aventura 2030,
la cantata del
curs 2023-2024

La participació en el Projecte Escolarts L’escola canta 2023-2024 es regula per la RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2023, de la Direcció General
d’Innovació Educativa i Ordenació (DOGV 11/07/2023) i per la RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2023, de la Direcció General d’Innovació i Inclusió Educativa (DOGV 5/12/2023), convocatòries mitjançant les quals es regula la participació en el Projecte Escolarts L’escola canta 2023-2024 en els centres d’Educació Primària i d’Educació Especial sostinguts amb fons públics de la Generalitat Valenciana, i s’estableixen les condicions per al reconeixement de la participació del professorat en el projecte.

Durant el segon trimestre del curs (mesos de gener i febrer), el CEFIRE Artisticoexpressiu realitzarà unes jornades de formació adreçades preferentment al professorat dels centres participants en el projecte, en les quals s’analitzarà la partitura de la cantata i el text de l’obra.
A més, s’assajaran les coreografies – elaborades pel Conservatori Professional de Dansa José Espadero d’Alacant – dels temes de la cantata que van acompanyats de moviment. Finalment, es presentaran tots els materials didàctics elaborats perquè professorat i alumnat conega iaprenga el conjunt de l’obra.

Les bandes de música es comprometen a:
– Preparar la cantata en els assajos periòdics de la banda.
– Assajar l’obra amb l’alumnat participant.
– Fer el concert col·lectiu (representació de la cantata) amb l’alumnat participant.
La DGIEIE facilitarà a les bandes participants la partitura de l’obra (llibre del director/a i particel·les de les diferents famílies d’instruments).

 • L’escola canta requereix la complicitat i la col·laboració dels diferents agents implicats en l’activitat: alumnat, professorat, bandes de
  música, Conselleria d’Educació, ajuntaments…
  El suport de les corporacions municipals es concreta en aspectes com:
  Cedir un espai públic on es puga interpretar dignament la cantata Els Súper ODS: Aven-
  tura 2030.
 • Fer front als requisits tècnics (equip de so i de llums) i d’infraestructura que calga(escenari, cadires…). Caldrà triar l’espai del
  concert tot tenint en compte aspectes rellevants, com ara el nombre d’alumnes participants, l’acústica del lloc, l’aforament, la minimització de despeses organitzatives… Poden ser llocs apropiats, segons cada cas: pati de l’escola, Casa de la Cultura, plaça pública, Auditori, poliesportiu…