TERMINIS MENJADOR I MATINERA

TERMINIS MENJADOR I MATINERA  
COMUNIQUEM QUE EL TERMINI PER A ANOTAR A MENJADOR  
I ESCOLA MATINERA PER Al MES  
D'OCTUBRE, VA FINALITZAR DIVENDRES PASSAT 25  
DE SETEMBRE.  
PER FAVOR, PREGUEM QUE ES COMPLISQUEN ELS  
TERMINIS PER A PODER GESTIONAR  
CORRECTAMENT ELS AFORAMENTS  
I DISTANCIAMENTS, COM A MESURA  
DE SEGURETAT.