Programa Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana

Programa Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana:

Benvolgudes famílies

El dia 27 d'octubre, es va publicar en el DOCV l'Ordre 17/2015, de la Conselleria d'Educació per la qual es crea el programa “Xarxa de llibres de text” amb la finalitat de concedir ajudes econòmiques per a l'adquisició de llibres de text i altres materials curriculars per a l'alumnat de Centres públics i privats concertats que curse Educació Primària, ESO i FP Bàsica.

De cara al procediment de concessió d'ajudes per al curs 2015/16, és requisit necessari, que els pares ho sol·liciten en l'Ajuntament on l'alumne aquest empadronat actualment. Atès que és una dada de caràcter personal, del que no disposem en el centre, que és necessari perquè puguen cobrar les ajudes, és pel que us sol·licitem aquesta informació.

A aquest efecte, vam pregar ens retorne la present com més prompte millor indicant la dada sol·licitada.

Alumne:
Curs:
Municipi empadronament:

Signat pare/mare/tutor

És suficient amb qualsevol de la signatures dels titulars de la pàtria potestat

Punxa ací, per a imprimir aquest document.

Punxa ací, per a accedir al Reial Decret.