HORARI D'ENTRADES I EIXIDES DE L'ALUMNAT MES DE SETEMBRE