AVÍS LOTERIA

AVÍS LOTERIA
A PARTIR DEL PRÒXIM DIMARTS 13
D'OCTUBRE ESTARÀ A LA VENDA LA
LOTERIA DE NADAL DEL COL·LEGI.
VENDA EN PORTERIA:
MATINS: DE 10 A 12 H.
VESPRADA DEL DIMARTS: DE 15.30 A 16.30 H.